Bebru pamatskola

Piegādāti: 1 roku dezinfekcijas stends