Pamatskola "Rīdze"

Piegādāti: 1 roku dezinfekcijas stends.