Sveķu pamatskola

Piegādāti: 2 roku dezinfekcijas stendi Handdrop HD3